top of page

FA 15/20/24/30/35 ASSE NUDO

Type     l/min    
FA15    250          
FA20    330      
FA24    400

FA30    500         

FA35    580

        

Operating temperature: max 300°C

Use: moving and dosing bitumen, oils, diesel, fats, resins, waxes, molasses, glues, paints, shampoos, etc.

fai35.jpg
bottom of page